Nauka śpiewu

Konsultacje wokalne

Wakacyjny Kurs Wokalny 2022

Wakacyjny Kurs Wokalny 2022 w Chorzowie to indywidualny kurs wokalny przeznaczony dla wokalistów na każdym poziomie zaawansowania (również początkujących). W ramach kursu przewidzianych jest 10 godzin (55 min) zajęć indywidualnych (terminy ustalane z uwzględnieniem preferencji Uczestnika) oraz 2h grupowych warsztatów (weekendowe spotkanie). 

Wakacyjny Kurs Wokalny 2022 w Akademii Śpiewu to ciekawa oferta przeznaczona dla młodzieży oraz dorosłych, którzy czas urlopowy pragną przeznaczyć na samorozwój oraz zdobycie nowych kompetencji, wiedzy oraz umiejętności wokalnych. Ze względu, iż większość zajęć odbywa się indywidualnie, w wypadku osób pracujących zawodowo nie pojawią się problemy w ustaleniu terminu zajęć. Kurs prowadzony jest przez doświadczoną nauczycielkę prawidłowej emisji głosu. 

Wakacyjny Kurs Wokalny 2022 – informacje

 1. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 517239944 do 1 lipca 2022.
 2. Płatność: Koszt wakacyjnego kursu wynosi 1000 zł. Zaliczkę 300 zł należy uiścić do 30 czerwca 2022. Pozostałą część można dopłacić w dniu pierwszego spotkania gotówką lub przelewem. Opłata obejmuje 10 spotkań indywidualnych z pedagogiem oraz 2h grupowych warsztatów (zagadnienia i forma warsztatów będą dopasowane do uczestników). Możliwość otrzymania faktury VAT – chęć jej otrzymania należy zgłosić w dniu uiszczania opłaty.
 3. W kursie mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby niezależnie od poziomu wokalnego oraz doświadczenia w wieku 12 do 60 lat – osoby, które nigdy nie pobierały nauk w Akademii Śpiewu, absolwenci oraz uczniowie. 
 4. Każdy uczestnik w czasie pierwszego spotkania zostaje zapoznany z zasadami prawidłowej emisji i higieny głosu, dietą wokalną, planem kur
 5. Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, drobny upominek od Akademii Śpiewu oraz szczegółową analizę postępów wraz z nagraniem pamiątkowym.
 6. Kurs można przerwać w dowolnym momencie, lecz pełne koszty nie zostaną zwrócone. W wypadku osób, które do 24h po pierwszym spotkaniu zgłoszą chęć rezygnacji – zostanie zwrócona opłata w wysokości 800 zł. 
 7. Nauczyciel decyduje o formie zajęć, przerabianym materiale oraz repertuarze (po uzgodnieniu z uczniem).
 8. Zajęcia prowadzone są zgodnie z zasadami prawidłowej emisji głosu w przyjacielskiej i swobodnej atmosferze. 
 9. Istnieje możliwość realizacji kursu w formie zajęć stacjonarnie, online lub hybrydowo.
 10. W zajęciach nie uczestniczą osoby trzecie. 
 11. Zajęcia w ramach kursu należy odwoływać do 24 godzin przed ustalonym terminem.
 12. Wszystkie zajęcia w ramach kursu powinny się odbyć w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wakacyjnego kursu 2022.

W razie dodatkowych pytań oraz wątpliwości należy kontaktować telefonicznie.