Nauka śpiewu

Konsultacje wokalne

Agresywny ton głosu

Agresywny ton głosu – czy ten problem dotyczy właśnie Ciebie? Twój głos brzmi napastliwie i wojowniczo, choć wcale nie chcesz z nikim walczyć i nie masz w sobie negatywnych emocji? Skąd się bierze agresywny ton głosu? Jak zmienić agresywny ton głosu na przyjemny i pozytywny? Co robić, gdy Twój bliski mówi agresywnie? 

Agresywny ton głosu – definicja

Agresywny ton głosu charakteryzuje się dużym wolumenem, ostrością, metaliczną barwą, brakiem melodyjności oraz akcentowania poszczególnych sylab lub wyrazów. Właściwie cała wypowiedź jest zaakcentowana. Dźwięki mowy nie tworzą melodii, brakuje wychyleń interwałowych, wydaje się, jakby cała wypowiedź skupiała się na jednym tonie. Przekazywana informacja ma charakter wojowniczy, a czasem prowokujący do konfliktu. Niezależnie od szczerych intencji nadawcy komunikatu, mowa brzmi jadowicie i kąśliwie, co realnie wpływa na odbiór oraz interpretację, najczęściej błędną. Ów sposób mówienia realnie odbija się na komunikacji z ludźmi oraz budowaniu relacji. Każdy człowiek intuicyjnie i czasem zupełnie nieświadomie na wszelkie przejawy agresji reaguje próbami odparcia ataku. Współrozmówca wchodzi w rolę ofiary oraz obrońcy własnych racji czy nawet godności. Głównym problemem jest dysonans, który powstał pomiędzy treścią, a wydźwiękiem i charakterem mowy. Pomimo słów wskazujących na dobre intencje mówcy, najważniejszy w odbiorze komunikatu staje się brzmienie głosu. 

Agresywny ton głosu i jego rodzaje

Brzmienie głosu odzwierciedla emocje, uczucia, a także charakter rozmowy czy wypowiedzi. Tak powinno być, lecz niestety zdarzają się głosy, które brzmią agresywnie niezależnie od humoru czy emocji mówcy. Agresywny ton mowy bywa używany świadomie, podświadomie oraz zupełnie nieświadomie.

Agresywny ton głosu w czasie konfliktu

W momencie kłótni czy sprzeczek pojawienie się agresywnego brzmienia głosu nie jest żadnym zaskoczeniem, współrozmówca jest przygotowany na atak, a sposób wypowiedzi (słowo „wyszczekania” wydaje się być bardziej trafne) wyraża autentyczne emocje i uczucia. Jest to świadome i kontrolowane stosowanie wrogiego brzmienia głosu, który z pewnością eskaluje konflikt. Choć agresja nie jest odpowiednią metodą na komunikację, jednak uwolnienie emocji, gniewu, frustracji, złości w sposób jawny może w ostatecznym rozrachunku przynieść ulgę mówcy oraz rozładować powstałe napięcie. Użycie swojego walecznego, a czasem rozwścieczonego tonu mowy jest adekwatne do sytuacji i okoliczności.

Pasywno – agresywny ton głosu

Pasywno – agresywne brzmienie głosu już w swej nazwie wskazuje cechy charakterystyczne dla takiego tonu mowy. Osoba pasywno – agresywna wyraża wrogość wobec współrozmówcy, której nie potrafi lub nie chce okazać bezpośrednio, w tym celu poszukuje (świadomie lub nie) środków, dzięki którym będzie mogła jakkolwiek uzewnętrznić swoją wrogość. W tej sytuacji treść wypowiedzi musi mieć wydźwięk pozytywny, lecz prawdziwe emocje można zawoalować w brzmieniu głosu. W takim wypadku powstaje konflikt pomiędzy tonem głosu, a słowami. Wypowiedź nie posiada jednoznacznie negatywnego i wrogiego charakteru, gdyż nie występuje treść, która mogłaby na to wskazywać, lecz brzmienie głosu jest wrogie. Pasywno – agresywny ton głosu skutkuje problemami z komunikacją w różnych środowiskach i wywołuje ambiwalentny stosunek otoczenia do posiadacza takiego głosu.

Nieświadomy agresywny ton głosu

W dzisiejszych czasach ludzie są zapracowani i zabiegani co sprawia, iż nie dostrzegają wielu spraw, które wydają się zbyt błache, by przykuć uwagę. Jednym z tych drobiazgów jest sposób wypowiadania się i właśnie brzmienie głosu. Mówca nie jest świadomy brzmienia swojego głosu oraz jego odbioru przez otoczenie. Być może niejednokrotnie był zaskoczony, iż ktoś odbiera jego osobę negatywnie i sugeruje mu, iż jego ton mowy nie jest odpowiedni. W większości przypadków nieświadome stosowanie agresywnego tonu głosu idzie w parze z ignorancją z zakresu mowy i komunikacji. Jeśli zaś, ktoś pragnie się rozwijać i dostrzeże niedoskonałości w brzmieniu swojego głosu, może świadomie kontrolować emocjonalny aspekt swojego głosu. 

Agresywny ton głosu – konsekwencje

Używanie agresywnego tonu głosu wiąże się z ogromnymi konsekwencjami w relacjach i komunikacji z ludźmi.

Najczęstsze skutki ostrego brzmienia głosu:

  • Wzbudzanie niechęci i wrogości otoczenia
  • Działanie odpychające
  • Wywoływanie niepokoju i konfuzji u odbiorcy
  • Problemy komunikacyjne z partnerem, rodziną, przyjaciółmi, znajomymi oraz współpracownikami
  • Brak zaufania innych
  • Wywoływanie i eskalowanie konfliktów
  • Niewłaściwa interpretacja komunikatu przez innych
  • Osamotnienie i uczucie odrzucenia
  • Problemy z okazywaniem pozytywnych uczuć
  • Nieporozumienia w miejscu pracy

Agresywny ton głosu – ćwiczenia 

Praca nad zmianą i likwidacją agresywnego brzmienia głosu odbywa się na dwóch płaszczyznach: technicznej oraz mentalnej. W pierwszej kolejności należy odkryć źródło pojawienia się ów głosu, następnie określić jego rodzaj oraz sytuacje, w jakich występuje. Praca stricte techniczna opiera się na zdobyciu umiejętności kontrolowania brzmienia swojego głosu. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest opanowanie podstawowych zagadnień z zakresu prawidłowej emisji głosu, głównie prawidłowego oddechu oraz aktywizacji konkretnych przestrzeni rezonacyjnych

Najlepszym ćwiczeniem jest mówienie na uśmiechu przez co najmniej 5 minut dziennie – jest ono bezpieczne i nie powinno sprawiać trudności, lecz skuteczna zmiana agresywnego tonu na ciepły i przyjemny wymaga spotkań z doświadczonym i profesjonalnym nauczycielem emisji głosu mówionego.

Wybierz temat wiadomości

Dołącz do Akademii Śpiewu

Poszukujesz profesjonalnego nauczyciela emisji głosu? Napisz do doświadczonej specjalistki w dziedzinie śpiewu, mowy oraz rehabilitacji głosu i porozmawiajmy o Twoim głosie. Dowiedz się, jak skutecznie poprawić Twoją mowę, rozwinąć się wokalnie i spełnić marzenia o pięknym i zdrowym głosie. Specjalnie dla Ciebie zostanie przygotowany specjalny plan pracy nad głosem dostosowany do Twoich potrzeb, oczekiwań oraz możliwości.