Nauka śpiewu

Konsultacje wokalne

Czy należy zatkać ucho przy śpiewaniu?

Czy należy zatkać ucho przy śpiewaniu? Dlaczego wokaliści śpiewają z zatkanym uchem? W jakim celu zatyka się ucho w czasie śpiewania i czy jest to zalecane przez profesjonalnych pedagogów śpiewu? Zatykanie ucha – temat kontrowersyjny w świecie śpiewaków. 

Czy należy zatkać ucho przy śpiewaniu? Dlaczego głos brzmi inaczej niż na nagraniu?

Nie jest tajemnicą, iż nie słyszymy swojego głosu w takiej samej formie jak nasze otoczenie. Wyjaśnienie jest proste – dźwięk zarówno mówiony jak i śpiewany dociera do „generatora dźwięku” (czyli do wokalisty lub mówcy) wykorzystując ucho środkowe, wewnętrzne oraz kości czaszki. Dźwięk ten ze względu na występujące środowisko wydaje się mocniejszy, głębszy i niższy. Bezpośrednie sąsiedztwo narządów głosotwórczych, rezonansowych oraz słuchowych sprawia, że w trakcie fonacji odbywa się chwilowe „ogłuszanie” samego siebie. Dźwięk, który dociera do mówcy lub wokalisty pochodzi z jego wnętrza i tak też jest odbierany, nie zaś z zewnątrz, wykorzystując przestrzeń powietrzną, jak odbierają go słuchacze. Kości i płyny inaczej przewodzą falę dźwiękową niż powietrze.

Czy należy zatkać ucho przy śpiewaniu? Teoria powstania

Śpiew z zatykaniem ucha powstał wskutek prób i testów, których celem było usłyszenie swojego prawdziwego głosu w takiej formie, w jakiej odbiera otoczenie. Zatykając ucho dostrzeżono fakt, iż głos jest wzmocniony i brzmi nieco inaczej, ale czy rzeczywiście zatkanie ucha powoduje zmianę środowiska drogi dźwięku na powietrzną? Zatkanie ucha nie jest metodą na to, by usłyszeć swój głos w trakcie jego wytwarzania, by móc przeanalizować ewentualne błędy i ekspresowo wprowadzić korekty, gdyż nadal dźwięk dociera „od środka”. 

Czy należy zatkać ucho przy śpiewaniu?

Reasumując metoda śpiewania z zatkanym uchem jest bezcelowa i z pewnością nie spełnia swego celu, czyli nie umożliwia usłyszenia przez wokalistę swojego prawdziwego głosu w formie dostępnej dla publiczności czy otoczenia. Wielu amatorów chcąc naśladować swoich idoli lub idąc za radą „trenerów” wokalnych stosuje technikę „uchozatkaniową”, lecz może ona przyczynić się do powstawania nieprawidłowości takich jak niewłaściwy oddech, brak podparcia oddechowego, zmniejszenie ciśnienia podgłośniowego czy niewłaściwe ułożenie krtani (zbyt wysokie). Przyczyną wymienionych błędów jest wzmocnienie głosu docierającego do wokalisty właśnie w wyniku zatkania jednego ucha, skoro głos brzmi mocno, to mocne podparcie oddechowe oraz właściwy rezonans wydają się zbędnym wysiłkiem.

Co zrobić, żeby usłyszeć swój głos? Najlepsza metoda

Przyłóż prawą dłoń do prawego ucha oraz policzka (nie dotykaj ciała, ale jedynie przyłóż), możesz również wykorzystać teczkę lub książkę. Twój śpiew będzie się odbijać od ręki i wpadać do ucha w formie bardzo zbliżonej do takiej, w jakiej słyszy Cię otoczenie. Informacje słuchowe z prawego ucha biegną szybciej do lewej półkuli mózgu, czyli do miejsca które odgrywa zasadniczą rolę w procesie komunikacji, wytwarzania mowy (śpiew to melodyjna forma mowy) oraz odpowiada za analityczne myślenie. Metoda ta umożliwia szybkie przeanalizowanie brzmienia głosu oraz wygenerowanie odpowiedzi – reakcji. 

Chcesz szybko i skutecznie nauczyć się śpiewać? Skorzystaj z pomocy profesjonalnego nauczyciela śpiewu, by uchronić się przed wykonywaniem ćwiczeń, które nie mają podstaw do tego, by przynieść efekty.

Wybierz temat wiadomości

Dołącz do Akademii Śpiewu

Poszukujesz profesjonalnego nauczyciela emisji głosu? Napisz do doświadczonej specjalistki w dziedzinie śpiewu, mowy oraz rehabilitacji głosu i porozmawiajmy o Twoim głosie. Dowiedz się, jak skutecznie poprawić Twoją mowę, rozwinąć się wokalnie i spełnić marzenia o pięknym i zdrowym głosie. Specjalnie dla Ciebie zostanie przygotowany specjalny plan pracy nad głosem dostosowany do Twoich potrzeb, oczekiwań oraz możliwości.