Nauka śpiewu

Konsultacje wokalne

Stygmatyzacja z powodu głosu

Komunikacja głosowa odgrywa kluczową rolę w życiu społecznym każdego z nas. Jesteśmy oceniani na podstawie tego, jak mówimy, jak brzmi nasz głos, jaką intonację i melodykę stosujemy. Jednak nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak duży wpływ na postrzeganie nas przez innych może mieć nasz głos. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć problematykę stygmatyzacji związaną z głosem, skupiając się na różnych specyficznych cechach głosu, które mogą stać się przyczyną wykluczenia i dyskryminacji. Stygmatyzacja z powodu głosu może przybierać różne formy – od subtelnych komentarzy po jawne wykluczenie czy dyskryminację. Osoby o wysokim głosie u mężczyzn czy niskim u kobiet mogą być postrzegane jako mniej kompetentne czy pewne siebie. Z kolei osoby o specyficznym akcencie czy wadzie wymowy mogą napotkać na trudności w znalezieniu pracy czy nawiązywaniu relacji społecznych.

Stygmatyzacja dzieci w okresie rozwoju mowy

Okres rozwoju mowy u dzieci jest etapem pełnym wyzwań zarówno dla maluchów, jak i ich rodziców. W społeczeństwie panują różne oczekiwania co do tego, kiedy dziecko powinno zacząć mówić, a wszelkie opóźnienia w tym zakresie mogą stać się powodem do niepokoju i komentarzy ze strony otoczenia. Rodzice mogą wyrażać swoje frustracje i obawy w rozmowach z bliskimi, nie zdając sobie sprawy, że dziecko, choć być może jeszcze nie rozumie dokładnie słów, odczuwa emocje z nimi związane. Dlatego też ważne jest, aby rodzice i opiekunowie zachowywali spokój i cierpliwość, wspierając dziecko w jego indywidualnym tempie rozwoju.

Dyskryminacja z powodu wad wymowy

Wady wymowy, takie jak brak zdolności do poprawnej artykulacji głoski „r” czy seplenienie, stanowią poważne wyzwanie dla dzieci i nastolatków. W okresie szkolnym, kiedy to rówieśnicy są szczególnie skłonni do wytykania wszelkich odmienności, problemy z wymową mogą stać się przyczyną drwin, szykanowania, a nawet izolacji społecznej. Dzieci borykające się z wadami wymowy często odczuwają strach przed mówieniem na głos w obawie przed reakcją otoczenia. W efekcie mogą unikać sytuacji, w których muszą się wypowiadać, a nawet celowo pomijać wyrazy zawierające głoski sprawiające im trudność. Takie doświadczenia z dzieciństwa mogą pozostawić głębokie ślady w psychice, prowadząc do traum i utrwalenia przekonania o własnej niższości.

Dyskryminacja z powodu mutacji u nastolatków

Okres dojrzewania to czas wielu zmian, zarówno tych fizycznych, jak i emocjonalnych. U niektórych młodych mężczyzn mutacja odbywa się prawie niezauważalnie, lecz czasem mutacja przebiega tak, iż pojawiają się wyraźne i dostrzegalne przez wszystkich charakterystyczne jego elementy. Zmieniający się głos, piski i trudności z kontrolą barwy mogą stać się powodem kpin i wyśmiewania ze strony rówieśników. Warto zaznaczyć, że proces ten jest naturalną częścią dojrzewania i z czasem głos ustabilizuje się. Niestety, w okresie dojrzewania nastolatkowie są szczególnie wrażliwi na krytykę i wykluczenie, a wyśmiewanie z powodu głosu może mieć dla nich poważne konsekwencje psychiczne.

Stygmatyzacja z powodu głosu w środowisku LGBT

Osoby należące do społeczności LGBT są często stygmatyzowane ze względu na ton czy barwę swojego głosu. Osoby homoseksualne oraz transpłciowe zmagają się z oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi tego, jak powinien brzmieć typowy głos kobiety czy mężczyzny. Tymczasem ich głos może nie odpowiadać tym stereotypom, co staje się źródłem dyskryminacji i wykluczenia. Szczególnie trudna sytuacja dotyka osoby transpłciowe, które w trakcie tranzycji nie zawsze są w stanie od razu dostosować swój głos do odczuwanej płci, co może prowadzić do pogłębienia dysforii płciowej i izolacji społecznej. Wsparcie profesjonalistów, takich jak nauczyciel emisji głosu, może okazać się nieocenione w procesie dostosowywania głosu do tożsamości płciowej.

Marginalizacja osób używających gwary śląskiej

W Polsce istnieje wiele regionów, które posiadają swoje unikalne dialekty i gwary. Jedną z nich jest gwarą śląska, która mimo swojego bogactwa kulturowego i historycznego, często bywa obiektem drwin i uprzedzeń. Osoby posługujące się tym dialektem mogą czuć się wykluczone i niedoceniane, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do utraty tożsamości regionalnej i kulturowej. Warto podkreślić, że używanie gwary czy dialektu jest elementem dziedzictwa kulturowego i powinno być szanowane i pielęgnowane. Częste stosowanie gwary śląskiej nie pozostaje bez skutków w postaci zniekształcenia samogłosek (ciemne i głębokie i artykułowanie) czy specyficznego akcentu. Piękną umiejętnością jest korzystanie zarówno z gwary śląskiej, gdy przebywa się w otoczeniu hanysów oraz poprawnej polszczyzny, gdy współrozmówcy nie znają dialektu. Elastyczne dostosowywanie się do odbiorcy komunikatu to zdolność, którą powinni posiadać wszyscy użytkownicy wszelakich dialektów, żargonów czy mowy charakterystycznej dla danych środowisk (np. grypsowanie).

Stygmatyzacja z powodu dziecięcego brzmienia głosu 

Ten problem w większości przypadków dotyczy kobiet, których głos charakteryzuje się wysokim tonem i brzmi “dziecięco”, często doświadczają stygmatyzacji. W środowisku zawodowym mogą być postrzegane jako mniej kompetentne i pewne siebie, co utrudnia im budowanie autorytetu i rozwijanie kariery. Kąśliwe uwagi otoczenia, jawne czy nawet publiczne wyśmiewanie z tego powodu może także prowadzić do obniżenia samooceny i poczucia własnej wartości. Współpraca z trenerem emisji głosu może pomóc w modyfikacji tonu i barwy głosu, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia pewności siebie i samoakceptacji. Dziecięce brzmienie głosu niezwykle rzadko dotyka dorosłych mężczyzn, lecz panowie borykają się z innymi trudnościami i brakiem akceptacji społecznej związanej z głosem.

Odrzucanie osób mówiących zbyt cicho

Osoby, które z natury posługują się cichym tonem głosu, często napotykają na trudności w komunikacji i są narażone na różne formy dyskryminacji. Społeczeństwo niejednokrotnie utożsamia pewność siebie i autorytet z umiejętnością głośnego i wyraźnego wyrażania swoich myśli. W związku z tym osoby mówiące zbyt cicho są postrzegane jako nieśmiałe, niepewne siebie czy pozbawione zdolności przywódczych, co skutkuje ignorowaniem ich w czasie dyskusji czy marginalizacji w życiu zawodowym i osobistym. W efekcie osoby te mogą odczuwać frustrację, poczucie niesprawiedliwości i brak akceptacji ze strony otoczenia. Oczywiście każdy głos można wzmocnić i wytrenować.

Negatywne postrzeganie osób jąkających się

Jąkanie, będące zaburzeniem płynności mowy, stanowi poważne wyzwanie dla osób z nim się zmagających. Jąkanie u osób dorosłych często wiąże się z intensywnymi emocjami i stanami psychicznymi. Stres, problemy emocjonalne, a także inne czynniki mogą przyczyniać się do występowania lub nasilania tego zaburzenia. Społeczeństwo często nie posiada wystarczającej wiedzy na temat natury tego zaburzenia, co prowadzi do powstawania stereotypów i uprzedzeń.Osoby jąkające się zasługują na akceptację, wsparcie i równouprawnienie w dostępie do edukacji i możliwości zawodowych. Zajęcia z logopedą oraz terapia mowy mogą pomóc w zmniejszeniu nasilenia jąkania i poprawie komunikacji. 

Stygmatyzacja mężczyzn o delikatnym głosie

Delikatność głosu u mężczyzn często jest błędnie interpretowana jako oznaka słabości czy braku męskości. Mężczyźni ci są obiektem żartów, a ich orientacja seksualna bywa niesłusznie kwestionowana. Społeczeństwo oczekuje od mężczyzn, by ich głosy były niskie, mocne i pozbawione subtelności. Sposób mówienia powinien być adekwatny do osobowości, lecz często budowa aparatu głosowego i rezonacyjnego, uwarunkowania fizjologiczne, a także styl wychowania czy osobowość wpływają na to, że głos odbiega od „standardów”. Ważne jest, aby zrozumieć, że ton głosu nie determinuje cech osobowości czy orientacji seksualnej. Każdy ma prawo do bycia akceptowanym i szanowanym niezależnie od barwy czy tonacji swojego głosu. Jeśli mężczyzna odczuwa dyskomfort z powodu brzmienia własnego głosu i pragnie sam dla siebie wypracować inny sposób emitowania dźwięku, wówczas może skorzystać z pomocy specjalisty w tej dziedzinie, lecz powinien być to wybór wynikający z chęci samorozwoju i poszerzania swoich kompetencji, a nie wynikiem nacisków i nieprzyjemności ze strony bliskich czy otoczenia. 

Stygmatyzacja z powodu głosu i mowy to powszechny problem

Stygmatyzacja z powodu głosu jest problemem społecznym, który dotyka wiele różnych grup ludzi. Ważne jest, aby budować świadomość na temat tego problemu i promować postawy akceptacji i szacunku. Dla osób doświadczających stygmatyzacji z powodu głosu istotne jest także szukanie wsparcia i profesjonalnej pomocy, np. w postaci zajęć z emisji głosu. Rozwój umiejętności z zakresu emisji głosu mówionego może bowiem nie tylko poprawić jakość głosu, ale także przyczynić się do zwiększenia pewności siebie i akceptacji siebie. Zapraszam do Akademii Śpiewu, gdzie oferuję profesjonalne wsparcie i szkolenie w zakresie emisji głosu mówionego i śpiewanego, aby każdy mógł odnaleźć swój unikalny głos i poczuć się w pełni akceptowanym.

Wybierz temat wiadomości

Dołącz do Akademii Śpiewu

Poszukujesz profesjonalnego nauczyciela emisji głosu? Napisz do doświadczonej specjalistki w dziedzinie śpiewu, mowy oraz rehabilitacji głosu i porozmawiajmy o Twoim głosie. Dowiedz się, jak skutecznie poprawić Twoją mowę, rozwinąć się wokalnie i spełnić marzenia o pięknym i zdrowym głosie. Specjalnie dla Ciebie zostanie przygotowany specjalny plan pracy nad głosem dostosowany do Twoich potrzeb, oczekiwań oraz możliwości.