Nauka śpiewu

Konsultacje wokalne

Trener oddechu

Kim jest trener oddechu i czym się dokładnie zajmuje? Dla kogo przeznaczone są zajęcia z trenerem oddechu? Czy powinieneś się umówić na konsultacje z trenerem oddechu? Jakie zmiany w swoim życiu można dostrzec wskutek nauki oddychania? Czy zawód trenera oddechu jest przyszłościowy i potrzebny społeczeństwu? Cała prawda o trenerach oddechu oraz nauce oddychania.

Trener oddechu – kto to?

Trener oddechu to osoba, która specjalizuje się w nauce oddychania. Niestety zawód ten nie nie jest w jakikolwiek sposób regulowany w Polsce, a także nie są konieczne żadne uprawnienia, by go praktykować. Zazwyczaj trenerami oddechu zostają wokaliści, aktorzy lub fizjoterapeuci, czyli osoby, które mają świadomość jak oddech jest ważny do prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz głosu. Breath Coaching jest dziedziną, która dopiero się coraz bardziej popularna i jest wciąż badana. Breathing Instructor to osoba, która przy pomocy specjalistycznej literatury lub kursów zdobyła wiedzę na temat oddechu. Trener oddechu w zależności od swoich poglądów i upodobań może łączyć naukę prawidłowego oddychania z medytacją, psychoterapią, afirmacjami, rozwojem osobistym, nauką mowy lub śpiewu. Sesje z trenerem oddychania różnią się w zależności od osoby prowadzącej, gdyż nie został opracowany jeden schemat treningu oddechowego – jedni preferują oddychanie relaksacyjne i wspomagające medytacje i zmiany mentalne, zaś inni praktyczny trening oddechowy ukierunkowany na pracę głosem, uprawianie sportu czy redukcję stresu. Trener oddechu jest osobą, która na podstawie swej fachowej wiedzy odpowiada za udoskonalenie umiejętności oddechowych, przygotowanie do praktycznego wykorzystania nowego sposobu oddychania w codzienności oraz doradzanie swoim podopiecznym w czasie nauki. 

Co robi trener oddechu?

Trener oddechu analizuje oddech pod kątem długości fazy wydechowej, sposobu pobierania powietrza, szmerności, intensywności i częstotliwości wdechów, wytrzymałości mięśni oddechowych, świadomości i samokontrolowania oddechu. Dokładna diagnoza oddechu oraz odkrycie wszelkich dysfunkcji nawyków oddechowych są podstawą do zmiany starego sposobu oddychania na nowy – zdrowszy, głębszy, bardziej wydajny, lecz przede wszystkim uświadomiony. Trener oddechu uczy prawidłowego sposobu oddychania, prezentuje konkretne zestawy ćwiczeń oraz wspiera swojego podopiecznego w trakcie przemian nawyków oddechowych oraz odkrywania własnych możliwości oddechowych. Rolę trenera kształtuje jego doświadczenie, wiedza, praktyka, lecz również relacja z podopiecznym oraz cel wspólnych treningów oddechowych. 

Zadania trenera oddechu:

  • Szczegółowa analiza oddechu
  • Określenie źródła błędów oddechowych
  • Prezentacja prawidłowego sposobu oddychania
  • Wyjaśnienie mechanizmów oddechowych oraz wpływu oddechu na organizm oraz głos
  • Dobór konkretnych ćwiczeń oddechowych
  • Kontrolowanie prawidłowości wykonywanych treningów oraz postępów
  • Dostosowanie treningu oddechowego do potrzeb i możliwości podopiecznego
  • Zachęcanie do systematycznych ćwiczeń oddechowych
  • Obiektywna ocena poprawy oddechu
  • Motywowanie ucznia do zmiany dawnego sposobu oddychania

Nauka oddychania

Zajęcia z trenerem oddechu są odpowiedzią na potrzebę uzyskania szerszego spektrum widzenia roli oddychania jako tej podstawowej czynności w życiu i funkcjonowaniu człowieka. Nabycie umiejętności głębokiego i kontrolowanego oddychania jest potrzebne, by osiągać cele, rozwijać się i zwyczajnie żyć. W trakcie ćwiczeń oddechowych znikają napięcia oraz wszelkie ograniczenia fizyczne i psychiczne, poprawia się kontakt ze światem zewnętrznym oraz samym sobą, a ponadto możliwa jest zmiana brzmienia głosu w mowie i śpiewie oraz swoboda w czasie wystąpień publicznych czy komunikacji z ludźmi. Gdy brakuje tlenu, wówczas pojawia się nerwowość, niepewność, napięcia, oddech przyspiesza, staje się coraz bardziej intensywny co może skutkować nawet hiperwentylacją. Wtedy niezbędna jest umiejętność uspokojenia oddechu, by organizm wrócił do równowagi. Praca z oddechem to przede wszystkim zajęcie intelektualne. Efektem nauki oddychania jest wytworzenie inteligencji oddechowej, czyli kompetencji która umożliwia trafne i efektywne dostosowywanie techniki oddechowej do danej sytuacji, np. wykonywanie intensywnych ćwiczeń oddechowych przed wysiłkiem głosowym, zaś spłycanie oddechu w czasie napadu lękowego.

Jako istoty żywe, myślące, czujące musimy nauczyć się regulować swój oddech tak, by pomagał w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, ułatwiał życie i dawał poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa.

Wybierz temat wiadomości

Dołącz do Akademii Śpiewu

Poszukujesz profesjonalnego nauczyciela emisji głosu? Napisz do doświadczonej specjalistki w dziedzinie śpiewu, mowy oraz rehabilitacji głosu i porozmawiajmy o Twoim głosie. Dowiedz się, jak skutecznie poprawić Twoją mowę, rozwinąć się wokalnie i spełnić marzenia o pięknym i zdrowym głosie. Specjalnie dla Ciebie zostanie przygotowany specjalny plan pracy nad głosem dostosowany do Twoich potrzeb, oczekiwań oraz możliwości.