Nauka śpiewu

Konsultacje wokalne

Szkolenie z emisji głosu

Otwórz drzwi do nowych możliwości i różnych ścieżek kariery.

Poszerzanie swoich kwalifikacji i kompetencji to proces ciągłego samorozwoju, który może prowadzić do większej satysfakcji zawodowej, lepszych możliwości kariery i większego sukcesu na rynku pracy. Niezależnie od etapu kariery, warto dążyć do rozwoju i uczenia się nowych rzeczy.

Indywidualne szkolenie z emisji głosu głosu to oferta skierowana dla firm oraz przedsiębiorców, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę, ale przede wszystkim zdobyć nowe umiejętności z zakresu emisji głosu, dykcji, wystąpień publicznych, budowania wizerunku za pomocą głosu, skutecznego negocjowania, kierowania zespołem i komunikacji. Szkolenie z emisji głosu to kurs, który całkowicie dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta – charakteru pracy, problemów głosowych, dykcyjnych czy dotyczących wykorzystywania głosu w czasie rozmów z klientami, pracownikami czy wystąpień publicznych lub konferencji. Szkolenie z emisji głosu to świetne narzędzie, które przyczyni się do zwiększenia samoświadomości własnego głosu, jego słabych i mocnych stron oraz poprawy komunikacji.

Szkolenie z emisji głosu – głos Twoim narzędziem pracy

Istotnym elementem przygotowania do pracy zawodowej jest wyposażenie w kompetencje związane z pracą głosem, czyli wiedzę i umiejętności z zakresu emisji głosu. To od głosu zależy jakość komunikowania się zarówno z klientami, jak i współpracownikami czy podwładnymi. Jest on jednak narzędziem, które narażone jest na liczne nadwyrężenia, patologie czy choroby wskutek niewłaściwego użytkowania oraz nieprzestrzegania zasad tzn. higieny głosu. Świadoma praca głosem to swego rodzaju profilaktyka w zapobieganiu chorobom. Brzmienie głosu, sposób wypowiedzi, dykcja, akcent, barwa, wolumen, modulacja to elementy, które bezsprzecznie wpływają na prezentację człowieka i jego odbiór przez otoczenie. Głos donośny, niższy, o przyjemnej i ciepłej barwie sprawia, że mówca odbierany jest jako ktoś kompetentny, profesjonalny oraz godny zaufania. Dobre warunki i możliwości głosowe w połączeniu z umiejętną komunikacją niewerbalną mogą w niebagatelny sposób wpłynąć na atrakcyjność, również tą zawodową. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami higieny głosu, dietą „wokalną”, uaktywnienie aparatu artykulacyjnego, poprawa dykcji, obniżenie głosu, wytrenowanie prawidłowego sposobu oddychania, świadome intonowanie oraz modulowanie głosem – to tylko niektóre zagadnienia, które są poruszane w czasie szkolenia. W nauce emisji głosu wiedza oraz praktyka muszą iść w parze, dokładne zrozumienie mechanizmów wytwarzania dźwięku, nadawania jej konkretnej barwy, analiza błędów to wstęp do intensywnych ćwiczeń praktycznych. Piękny głos to przede wszystkim zdrowe narządy głosotwórcze oraz odpowiednia technika.

Szkolenie z emisji głosu – korzyści dla klienta

 1. Zapoznanie się z zasadami higieny głosu, w tym „diety wokalnej”
 2. Opanowanie podstawowych zasad prawidłowej emisji głosu.
 3. Obniżenie i wzmocnienie głosu.
 4. Budowanie wizerunku osoby pewnej siebie i kompetentnej.
 5. Uzyskanie przyjemnej oraz głębokiej barwy głosu.
 6. Umiejętność perswazji dzięki wykorzystaniu własnego głosu.
 7. Zwiększenie pewności siebie.
 8. Posiadanie atrakcyjnego głosu.
 9. Zdobycie nowych kompetencji z zakresu emisji głosu.
 10. Zdrowy i piękny głos, który może służyć przez długie lata.

Szkolenie z emisji głosu – adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest tym wszystkim, dla których głos jest ważnym narzędziem pracy niezależnie od pozycji czy zajmowanego stanowiska.

Program szkolenia

Każde szkolenie dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb klienta, więc niezwykle trudno określić program, lecz powinien on składać się elementów:

 • rozmowa z pedagogiem, określenie potrzeb i problemów głosowych, czyli rzetelna diagnoza głosu
 • podstawowe zasady higieny głosu
 • zasady prawidłowej emisji głosu
 • aktywizacja aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia wzmacniające i otwierające głos
 • eliminacja blokad
 • obniżenie i wzmocnienie głosu
 • wyeliminowanie błędów emisyjnych oraz dykcyjnych

Szkolenia z emisji głosu jest ważnym elementem świadomej pracy głosem, gdyż tylko kontrolowanie własnej mowy może wpłynąć na jej poprawę. Głos przyczynia się do budowania wizerunku – wpływa na poprawę komunikacji, zwiększenie pewności siebie oraz odpowiedni odbiór wypowiedzi, dlatego warto zadbać o jego kondycję i zdrowie, by mógł służyć wiele lat.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z Akademią Śpiewu.