Ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich – głos

Ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich – głos

Ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich – głos to zestaw porad dla Panienek, które żyjąc w XXI wieku pragną uczyć się od najmłodszych lat, jak być prawdziwą niewiastą na miarę dzisiejszych czasów. Niestety owy program nauczania dopiero się kształtuje (na nieszczęście panienek, które już osiągnęły wiek dojrzały), lecz z pewnością i dojrzałe panie czy starsze panienki zechcą zwrócić swą uwagę na to, by ich zachowanie, ubiór, poglądy oraz właśnie mowa były godne tej płci, która stworzona została, by rodzić i wychowywać kolejne pokolenia pokornych i skromnych niewiast. W tych wyjątkowych czasach mistrz mowy polskiej pragnie dzielić się z dziatwą i czytelnikami swymi wiedzą swą, która ugruntowana została lata temu i choć niewiastą jest, jednak z pewną zuchwałością zapisze rady te, co by młodsze pokolenia panienek głosem swym i mową panów nie gorszyły.

 

Ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich – głos

Mowa niewiasty

Niewiasta cichą być winna, odzywać się jedynie wówczas, gdy pan zezwoli oraz starsi jej opiekunowie. Milczenie złotem – ta myśl, niech towarzyszy jej prze lata całe. Gdy niewiasta odezwać się musi, wtem niech cicho jej mowa brzmi, głos łagodny niech będzie i tempo wolne, by mężczyzn mową swą nie pobudzała, lecz uspokajała. Gdy z dziewczętami w trakcie zabaw mówić chce, niech i mowa będzie żwawsza, lecz widząc mężczyznę w swym otoczeniu winna odmienić głos swój. Niech panienki nie próbują głosu używać na wzór męski – mężczyzna po to stworzony przez Boga Wszechmocnego został, by mężczyzną być, by opiekować się niewinną niewiastą i za małżonkę ją sobie wziąć. Gdy niewiasta żoną zostanie nadal w trosce o ognisko domowe mówić ciszej powinna, by dobrą gospodynią się pokazywała przed panem swym. Głos niewieści delikatny, wyższy lecz niepiskliwy, a ilość słów ograniczona – oto idealna mowa jej opisana.

 

Ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich – głos

Zachowanie niewiasty, gdy mówi

Gdy niewiasta do mężczyzny zwraca się, wówczas wzrok jej w ziemię skierowany, postawa służebna, pełna pokory i posłuszeństwo wskazująca. Nie wolno, by panna samotnie z mężczyzną rozmawiała, przyzwoitka obok musi stać, która również głowę uniżoną ma mieć. Niewiasta w rozmowie z innymi niewiastami ciało swe wyprostować może, lecz widząc pana swego nawet w oddali, pokłon winna mu złożyć. Niewiasta mówiąc w zachowaniu swym przykład z Najświętszej Panienki brać powinna – oto ja służebnica pańska – w postawie do męża okazywać.

 

 

“Ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich – głos” ma formę tekstu ironicznego w nawiązaniu do aktualnej sytuacji edukacji w Polsce.