Jak skutecznie manipulować głosem?

Jak skutecznie manipulować głosem?

Choć manipulowanie ma bardzo negatywny wydźwięk, lecz prawda jest taka, że manipulacji używamy codziennie – w stosunku do partnera, dzieci, współpracowników, podwładnych czy nawet pani w warzywniaku czy piekarni. Manipulujemy głosem, by inni traktowali nas tak, jak sobie życzymy, by sprawy prywatne i zawodowe układały się po naszej myśli, ale także, by wydawać się bardziej atrakcyjni, pewni siebie, kompetentni czy by ukryć swoje wady, lęki i kompleksy. Manipulowanie głosem to umiejętność niezbędna mówcom i aktorom – muszą „czarować głosem”, a to właśnie nic innego jak manipulacja. Jak skutecznie manipulować głosem? Czy zmiana brzmienia głosu, by osiągnąć zamierzony cel jest możliwa? Czy da się nałożyć na głos odpowiedni „kostium”, by brzmieć w konkretny sposób? Czy ludzie często manipulują głosem?

Jak skutecznie manipulować głosem – co to jest?

Manipulowanie głosem, to nadawanie mu konkretnego brzmienia, barwy, intonacji oraz ładunku emocjonalnego w zależności od sytuacji, otoczenia oraz oczywiście celu wypowiedzi. Inaczej będzie brzmieć głos, gdy będziemy starali się przekonać do pewnych działań, reakcji swojego partnera, a współpracownika czy szefa. Manipulowanie głosem to świetna umiejętność, która związana jest dużą elastycznością głosu, a także samoświadomością czy nawet zdolnościami aktorskimi. Niektórzy manipulowanie głosem nazywają pięknie: czarowaniem, lecz to tylko uniknięcie negatywnego wydźwięku. Chodzi dokładnie o to samo – by osiągnąć swój cel.

Jak skutecznie manipulować głosem – poradnik

Oczywiście nie można stworzyć uniwersalnego poradnika manipulacji głosem, gdyż każdy człowiek jest inny oraz sytuacja, w której planowane jego użycie. W tym mini poradniku zostaną wskazane kluczowe elementy, które należy wziąć pod uwagę poszukując najlepszego „kostiumu i makijażu” dla głosu.

1. Określ swój cel – przykładowo: chcę kupić psa

Dokładne określenie celu jest kluczowe – musisz ciągle pamiętać o tym, by nie utracić wątku, a także nie zmienić sposobu mowy na niepasujący do tematyki. Innym głosem będziemy chcieli wyegzekwować szacunek, a innym zakup słodkiego pieska.

2. Kto jest adresatem wypowiedzi – przykładowo: partner, który nie lubi zwierząt

Warto poznać dokładnie adresata, będzie to niezwykle ważne przy wyborze tonu wypowiedzi. Jeśli ktoś nienawidzi pisków, ciągle podkreśla, że drażnią go cienkie głosy niektórych dziewczyn, wówczas wiadomo, że mimo lekkiej tematyki nie należy używać wysokiego głosu, choć prawdopodobnie mówiąc o szczeniaczkach pierwszym odruchem byłaby mowa wysoka, dziecięca.

3. Kiedy planowany jest „występ” – przykładowo rano:

Na brzmienie głosu ma wpływ pora dnia, gdyż wydarzenia, emocje znacząco wpływają na barwę głosu. Zaraz po przebudzeniu mowa jest niższa, ale tak bardziej leniwa, głos bywa zachrypnięty i matowy, zaś wieczorem barwa głosu jest całkowicie zależna od tego, jak minął dzień – jeśli mamy dobry humor, wówczas głos brzmi lekko, jasno i beztrosko. Warto odpowiednio dostosować porę do wymagań odnośnie „brzmienia głosu”.

4. Jak bliski jest współrozmówca/publiczność?

Znacznie trudniej manipulować głosem, gdy chcemy przekonać osoby bliskie: dzieci, partnera czy rodziców, gdyż zdecydowanie trudniej stosować „techniki manipulacyjne głosem”. Rodzina i przyjaciele doskonale znają głos, potrafią wyczuć ładunek emocjonalny, a nawet cel rozmowy nim padną konkretne słowa. W przypadku obcych odbiorców sprawa jest dużo prostsza – wystarczy przyjąć określony ton mowy, barwę, tempo oraz intonację – wykonać zadanie i cieszyć się efektami.

5. Znajomość własnych możliwości głosowych

Urodzony aktor może pozwolić sobie na większe „odchylenia” od standardowego brzmienia głosu niż ktoś, kto ma ograniczone umiejętności w tej dziedzinie. Jeśli ktoś nie czuje się dobrze w czasie zabaw udając głosy, czytając dzieciom bajki z podziałem na role czy opowiadaniem śmiesznych historyjek w taki sposób, że współrozmówcy wykazują ogromne zainteresowanie, wówczas warto poznać inne swoje mocne strony, by uwydatnić je w czasie manipulacji głosem.

Jak skutecznie manipulować głosem?

Manipulowanie głosem wymaga nie tylko dokładnej analizy sytuacji, lecz również wiedzy i umiejętności z zakresu emisji głosu. Każdy głos posiada coś oryginalnego, pięknego, czym może czarować – u jednej osoby będzie to niesamowita elastyczność głosu, zmiana wszystkich elementów mowy o 180 stopni, a u kogoś spokój i świetne intonowanie wypowiedzi, by współrozmówca nie odczuwał presji czy nacisków. Jak poznać swój głos? Oczywiście najłatwiej udać się do specjalisty i poprosić o diagnozę głosu mówionego, ale można również samodzielnie wykorzystując nagranie i próbując poznać mocne i słabe strony własnego głosu.