Nauka śpiewu

Konsultacje wokalne

Szkolenie z emisji głosu dla pracowników

Szkolenie z emisji głosu dla pracowników to oferta skierowana dla firm oraz przedsiębiorców, których praca polega na komunikowaniu się i bezpośrednim kontakcie z klientami oraz kontrahentami. Szkolenie z emisji głosu jest to świetne szkolenie, które może podnieść kompetencje pracowników, a tym samym przyczynić się do lepszych wyników, poprawy sprzedaży oraz sukcesów w czasie negocjacji. Świadomość i kontrolowanie własnego głosu poprawia pewność siebie, co może mieć bezpośrednie przełożenie na wydajność takiego pracownika. Przestrzeganie i znajomość zasad higieny głosu poprawia komfort pracy.

Szkolenie z emisji głosu dla pracowników – głos jest najważniejszy

Głos jest najważniejszym narzędziem w komunikacji. W ramach szkolenia nauczyciel emisji głosu prezentuje, jak najlepiej wykorzystywać to narzędzie do realizacji własnych celów. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami emisji i higieny głosu, szeroki wachlarz różnorodnych ćwiczeń, specjalne techniki pracy głosem, prawidłowy oddech, obniżenie i wzmocnienie głosu, świadome intonowanie oraz modulowanie głosem – to tylko niektóre zagadnienia, które są poruszane w czasie szkolenia, które skupia się przede wszystkim na treningu praktycznym. W zależności od potrzeb, po dokonaniu dokładnej diagnozy głosu, każdy uczestnik otrzymuje swój indywidualny plan treningów oraz specjalne ćwiczenia. Kluczowe jest holistyczne podejście do pracy głosem – ważny jest nie tylko efekt, lecz również zdrowie głosu oraz utrzymanie aparatu głosowego w dobrej kondycji.

Szkolenie z emisji głosu dla pracowników – korzyści dla uczestników

 1. Opanowanie podstawowych zasad prawidłowej emisji głosu.
 2. Świadomość mocnych i słabych stron w emisji głosu.
 3. Nauka prawidłowego oddechu oraz wytworzenie podparcia oddechowego.
 4. Umiejętność modulowania głosem.
 5. Prawidłowa komunikacja, swoboda wypowiedzi, odpowiednie przekazywanie emocji
 6. Wywieranie większego wpływu na innych
 7. Zdobycie szacunku współrozmówców
 8. Ciekawa, energiczna mowa
 9. Wiedza z zakresu higieny głosu.
 10. Poprawa komfortu pracy głosem
 11. Świadome wzmacnianie i obniżanie głosu.
 12. Zdobycie nowych umiejętności.

Szkolenie z emisji głosu dla pracowników – adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy zawodowo pracują głosem – komunikują się, prowadzą negocjacje, szkolą, nauczają, motywują, występują publicznie, prezentują, zabierają głos w czasie telekonferencji, rozmawiają przez telefon, są liderami, managerami lub dyrektorami.

Szkolenie – program

Każde szkolenie dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb uczestnika lub grupy, najczęściej obejmuje moduły:

 • diagnoza emisji głosu
 • podstawowe zasady prawidłowej emisji i higieny głosu
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
 • techniki oddechowe
 • praca nad rozluźnieniem krtani i właściwa praca strun głosowych
 • ćwiczenia wzmacniające głos
 • aktywizacja dolnych rezonatorów i obniżenie głosu
 • eliminacja blokad
 • emisja głosu w czasie wystąpień publicznych
 • odpowiednie intonowanie
 • praktyczne zastosowanie poszczególnych umiejętności w dialogach, przemówieniach, wystąpieniach lub telekonferencjach

Szkolenia doceni każdy pracownik. Dzięki niemu każdy będzie mógł lepiej wykorzystać własny głos w komunikacji i przekazywaniu informacji.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z Akademią Śpiewu.