Jak nauczyć się śpiewać z przepony

Jak nauczyć się śpiewać z przepony?

Jak nauczyć się śpiewać z przepony? Jak nauczyć się szybko oddychać z przepony? Jak używać przepony przy śpiewaniu? Chcę śpiewać z przepony. Wydaje mi się, że śpiewam z przepony. Możesz pokazać mi jak śpiewasz z przepony? Chyba potrafię śpiewać z przepony. Możesz pokazać mi, jak nauczyć się śpiewać z przepony?

To stwierdzenia oraz pytania z jakimi najczęściej się spotykam. I wtedy się we mnie gotuje. Dlaczego? Dlatego, że nie śpiewamy Z PRZEPONY, a z pomocą przepony. Przepona jest mięśniem oddechowym, zaś nie pełni funkcji fonacyjnej (służącej do tworzenia dźwięku) w naszym organizmie.

Oddychanie w śpiewie

Oczywiście oddech jest niezbędny do wydobywania dźwięku, bez niego nie byłoby fonacji oraz nie zostałoby stworzone odpowiednie środowiska do rozchodzenia się fali akustycznej i to właśnie przepona jest jednym z głównych (ale nie jedynym) mięśniem oddechowym.
Podczas pracy głosem wykonywany jest oddech dynamiczny, którego istotą jest pobranie jak największej ilości powietrza w krótkim czasie, maksymalne skrócenie fazy wdechowej i wydłużenie wydechowej. Spróbuję teraz przybliżyć temat oddychania tak, by nikt nie miał wątpliwości, że nie śpiewamy z przepony.

Oddychanie – teoria

Wyróżniamy kilka rodzajów oddychania, ale najefektywniejszy jest oddech tzw. całościowy (brzuszno- przeponowo- żebrowy), gdyż wówczas wykorzystywana jest cała klatka piersiowa, a mięśnie żeber i przepona są najbardziej aktywne. Od sposobu i jakości oddechu zależy nie tylko emisja głosu, ale również kondycja fizyczna i psychiczna. Aparat oddechowy złożony jest z płuc, oskrzeli i tchawicy, jednak z oddechem związana jest praca mięśni międzyżebrowych, przepony, tłoczni brzusznej, mięśni dna miednicy – cały zespół mięśni musi ze sobą ściśle współpracować, aby uzyskać podparcie oddechowe (appoggio), czyli sytuację w której świadomie osoba posługująca się głosem jest w stanie wydłużyć fazę wydechową oraz doprowadzić powietrze do strun głosowych pod odpowiednim ciśnieniem. W podparciu oddechowym istotna jest kontrola tego właśnie ciśnienia.

Jak nauczyć się oddychać z przepony?

Nauka prawidłowego oddechu wymaga ćwiczeń toru żebrowego, przeponowego oraz całościowego. Ucząc się śpiewu nauczyciel prezentuje, jak wygląda prawidłowy oddech: co się rozszerza, co wciąga, jakie odczucia towarzyszą procesowi oddychania oraz prezentuje podstawowe ćwiczenia mające na celu wzmocnienie mięśni oddechowych i maksymalne wydłużenie fazy wydechowej.

Dobrze, że chcesz „śpiewać z przepony”, bo oznacza to, że masz już świadomość, że oddychanie jest niezwykle ważnym zagadnieniem w emisji głosu, jednak należy pamiętać, że fraza: śpiewanie z przepony może być jedynie ogromnym skrótem myślowym i nie należy jej rozumieć dosłownie.

 

Nie wiesz, czy dobrze oddychasz? Wykonaj test oddychania.

Prawidłowy oddech umożliwia wydobycie silnego, mocnego i zdrowego głosu oraz chroni go przed przemęczeniem czy zaburzeniami lub chorobami. Świadomość własnego oddechu jest podstawą do osiągnięcia sukcesu w dziedzinie emisji głosu.