Konsultacje indywidualne – są to pierwsze zajęcia z emisji głosu mówionego lub śpiewanego (lub innej formy dostępne w ofercie) w Akademii Śpiewu, które odbywają się stacjonarnie lub online. Podczas pierwszego spotkania uczeń otrzymuje profesjonalną diagnozę głosu oraz zostaje przedstawiony plan działania, a także rozpoczyna się już konkretna praca nad wybranym problemem technicznym. Konsultacja indywidualna to normalne zajęcia, NIE JEST to spotkanie zapoznawcze czy rozmowa w celu określenia planu poprawy emisji głosu, a normalna lekcja wzbogacona o diagnozę głosu.

Konsultacje z emisji głosu to pierwszy krok do rozpoczęcia systematycznej nauki w Akademii Śpiewu. Konsultacjami nazywamy pierwszych pięć spotkań (oczywiście może ich być więcej), podczas których uczeń może doświadczyć, jak wygląda profesjonalna nauka emisji głosu, jak prowadzone są zajęcia w Akademii Śpiewu oraz upewnić się, że wybór tej nauczycielki jest najlepszym. Po pięciu konsultacjach z emisji głosu, które odbyły się bez komplikacji, obie strony (nauczyciel oraz uczeń) mogą (ale nie muszą) zdecydować się na stałą współpracę.

Pierwsza konsultacja indywidualna – jest to pierwsza lekcja (stacjonarna lub online) podczas której na początku przeprowadzany jest krótki wywiad z uczniem, aby określić potrzeby, cele, motywację, a następnie bardzo szybko od słów przejść do konkretnych działań. Podczas pierwszego spotkania nie są przeprowadzane przesłuchania, a jedynie badanie głosu, w którym określone zostają:

zajęcia wokalne: skala, rodzaj głosu, barwa, tor oddechowy, stan zdrowia narządów głosotwórczych, praca rezonatorów, główne problemy techniczne

zajęcia z emisji głosu mówionego i dykcji: wysokość dźwięku mowy, siła, barwa, tor oddechowy, sprawność aparatu artykulacyjnego, wady wymowy, problemy z konkretnymi głoskami, główne błędy z zakresu emisji głosy mówionego i dykcji

oraz zostają wstępnie ustalone konkretne cele, jednak ostateczna ich wersja zostaje przedstawiona po minimum pięciu spotkaniach (konsultacjach).

Konsultacje indywidualne to zajęcia, które trwają standardowo 55 min, czyli tyle ile trwa normalna lekcja w Akademii Śpiewu (dla dzieci poniżej 13 roku życia jest możliwość umówienia się na konsultacje trwające 45 min). Pierwsze spotkanie jest to też idealna okazja do uzyskania odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania dotyczące sposobu nauczania, wykorzystywanych technik, zalecanej częstotliwości zajęć oraz na każdy inny temat z zakresu emisji głosu. Zachęcam do lektury FAQ, czyli najczęściej zadawanych pytań, gdyż może pomóc rozwiać wiele wątpliwości.

Ze względu na przyjęte zasady nie ma możliwości skrócenia „okresu konsultacyjnego” – dopiero po (minimum) pięciu konsultacjach, które przebiegły bez komplikacji, uczeń ma możliwość rozpocząć stałą współpracę, jednak by ją uzyskać konsultacje nie powinny odbywać się rzadziej niż co 2 tygodnie (przy stałej współpracy zajęcia odbywają się min. raz w tygodniu, więc jest to idealna okazja do sprawdzenia swojej motywacji), w przeciwnym wypadku „okres konsultacyjny” zostaje automatycznie wydłużony. Możliwość przejścia na stałą współpracę dotyczy jedynie klientów indywidualnych.

Umawiając się na konsultacje należy mieć świadomość, że nauka emisji głosu jest procesem, który potrzebuje czasu, systematycznych ćwiczeń oraz zaangażowania ucznia.

 

Jak umówić się na pierwszą konsultację indywidualną?

Można skorzystać z formularza kontaktowego, napisać maila, wiadomość na FB, sms- a lub zadzwonić.

Rezerwując termin konsultacji należy podać imię i nazwisko, numer telefonu oraz do 24 godzin po ustaleniu terminu wpłacić zadatek w wysokości 50 zł na numer konta podany przez prowadzącą. Dopiero po dokonaniu płatności/przesłaniu dowodu zlecenia przelewu, termin zostaje zarezerwowany, zaś jeżeli osoba zainteresowana nie dokona płatności lub nie poinformuje o jej wykonaniu – wysyłając wspomniany dowód polecenia przelewu: zdjęcie, zrzut ekranu, korzystając z innych dostępnych opcji banków – rezerwacja zostaje anulowana. Do 24 godzin przed planowanym terminem lekcji istnieje możliwość zmiany ustalonego terminu pierwszego spotkania, wtedy zadatek przechodzi jako zadatek na kolejną rezerwację terminu. Odwołując zajęcia w czasie krótszym niż 24 godziny, zadatek nie zostaje zwrócony – chcąc umówić się na kolejny termin, należy ponownie dokonać płatności.

Kwota zadatku zostaje wliczona w koszt konsultacji, a więc uczeń na miejscu dopłaca jedynie pozostałą część kwoty. Wpłacenie zadatku daje gwarancję rezerwacji terminu, a uczeń otrzymuje wówczas szczegółowe informacje przed pierwszymi zajęciami oraz przypomnienie o umówionej konsultacji. WPŁATA ZADATKU JEST OBOWIĄZKOWA PODCZAS USTALANIA TERMINÓW PIERWSZYCH TRZECH ZAJĘĆ. Zajęcia online opłacane są z góry ( w wypadku kolejnych konsultacji cała kwota powinna zostać uiszczona najpóźniej 48 h przed planowaną lekcją).