Nauka śpiewu

Konsultacje wokalne

Szkolenie z obniżania głosu

Szkolenie z obniżania głosu to oferta skierowana dla firm oraz przedsiębiorców, których praca polega na szkoleniu, negocjowaniu, prowadzeniu konferencji i spotkań, zarządzaniu grupą osób, a także komunikowaniu się z klientami, współpracownikami czy podwładnymi. Szkolenie z obniżania głosu jest to świetne szkolenie, które może nie tylko podnieść kompetencje, lecz przede wszystkim przyczynić się do poprawy wizerunku jako specjalisty, lidera, kierownika, szkoleniowca czy dyrektora, a tym samym realnie wpłynąć na realizację zamierzonych celów. Obniżenie głosu ma kluczowe znaczenie dla osób zajmujących kierownicze stanowiska, a także w czasie prowadzenia negocjacji czy sytuacji, które wymagają tego, by podkreślić własne umiejętności oraz kompetencje.

SZKOLENIE Z OBNIŻANIA GŁOSU – GŁOS JAKO WIZYTÓWKA

Głos jest najważniejszym narzędziem w komunikacji, ale to również wizytówka człowieka. Obok prezencji właśnie brzmienie głosu – wysokość mowy oraz barwa mają kluczowe znaczenie dla autoprezentacji. Obniżenie głosu jest idealnym narzędziem stosowanym do perswazji oraz negocjacji. W ramach szkolenia nauczyciel emisji głosu prezentuje, jak najlepiej wykorzystywać obniżenie głosu oraz zmianę jego barwy do realizacji własnych celów. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami emisji głosu, szeroki wachlarz różnorodnych ćwiczeń wpływających na obniżenie głosu, świadome intonowanie oraz modulowanie głosem, by uzyskać niską i głęboką barwę – to tylko niektóre zagadnienia, które są poruszane w czasie szkolenia. W zależności od indywidualnych predyspozycji głosowych, po dokonaniu dokładnej diagnozy głosu, każdy uczestnik otrzymuje dokładny feedback dotyczący konkretnej wysokości dźwięku mowy, by obniżyć głos, nie tracąc przy tym naturalności i swobody wypowiedzi. W procesie obniżania głosu kluczowe znaczenie mają ćwiczenia praktyczne. Dodatkowo poza obniżeniem głosu ważna jest również praca nad atrakcyjną, głęboką i przyjemna barwą. Obniżenie głosu, nadanie mu odpowiedniej barwy, troska o zdrowy i silny głos – oto główne założenia szkolenia.

SZKOLENIE Z OBNIŻANIA GŁOSU – KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 1. Opanowanie podstawowych zasad prawidłowej emisji głosu.
 2. Ćwiczenia dolnych rezonatorów – świadome i kontrolowane obniżanie głosu.
 3. Budowanie wizerunku eksperta oraz lidera.
 4. Uzyskanie przyjemnej oraz głębokiej barwy głosu.
 5. Umiejętność perswazji dzięki wykorzystaniu własnego głosu.
 6. Zdobycie szacunku współrozmówców.
 7. Zwiększenie pewności siebie.
 8. Posiadanie atrakcyjnego głosu.
 9. Zdobycie nowych kompetencji z zakresu emisji głosu.

SZKOLENIE Z OBNIŻANIA GŁOSU – ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy zawodowo pracują głosem – komunikują się, prowadzą negocjacje, szkolą, nauczają, motywują, występują publicznie, prezentują, zabierają głos w czasie telekonferencji, rozmawiają przez telefon, są liderami, managerami lub dyrektorami.

SZKOLENIE Z OBNIŻANIA GŁOSU – PROGRAM

Każde szkolenie dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb uczestnika lub grupy, najczęściej obejmuje moduły:

 • diagnoza emisji głosu
 • podstawowe zasady prawidłowej emisji głosu
 • aktywizacja dolnych rezonatorów
 • praca nad odpowiednim ułożeniem krtani oraz miękkiego podniebienia
 • ćwiczenia wzmacniające i otwierające głos
 • eliminacja blokad
 • odpowiednie intonowanie obniżonym głosem
 • praktyczne zastosowanie obniżenia głosu w dialogach, przemówieniach, wystąpieniach lub telekonferencjach

Szkolenia z obniżania głosu to szkolenie, które jest ważnym elementem budowania wizerunku – wpływa na poprawę komunikacji, zwiększenie pewności siebie oraz odpowiedni odbiór wypowiedzi przez słuchaczy, podwładnych czy kontrahentów.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z Akademią Śpiewu.